Welkom bij Gezondheidscentrum Vitae!

Gezondheidscentrum Vitae is gevestigd aan de Drie Decembersingel 44b te Venlo-Blerick en maakt onderdeel uit van het La Vita Sana-complex. De paramedische en andere dienstverleners binnen dit gezondheidscentrum maken gebruik van de diverse behandelkamers en faciliteiten voor training en revalidatie van La Vita Sana Healthclub.

De dienstverlening richt zich op particulieren, bedrijven en instellingen. Bundeling van diensten onder één dak is duidelijk en sluit goed aan op de behoefte van de mensen in de omgeving.

Gezondheidscentrum Vitae en La Vita Sana Healthclub werken samen aan het bevorderen van de gezondheid en hebben hiervoor vele tools tot hun beschikking. Naast een sterke focus op bewegen is er veel aandacht voor voeding en coaching.

Tot de relaties behoren naast de vele particulieren ook tientallen bedrijven en instellingen. Gezondheidscentrum Vitae heeft de ambitie het aantal disciplines uit te breiden evenals het uitbreiden van locaties en samenwerkingsverbanden met derden.

Gezondheidscentrum Vitae is: