Neurofeedback

Neurofeedback, ook wel hersenstraining genoemd, is een therapie die steeds meer wordt toegepast. Deze therapie is niet alleen inzetbaar bij veel verschillende klachten, maar ook binnen het bedrijfsleven om bijvoorbeeld het ziekteverzuim terug te dringen.

In de afgelopen jaren heeft neurofeedback steeds meer naamsbekendheid gekregen door de positieve resultaten die behaald zijn bij het verbeteren van aandacht en concentratie en bij het verminderen van stressklachten, slaapproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn. Deze lichamelijke klachten gaan gepaard met veranderingen in de hersenactiviteit.

De behandeling start met een intakegesprek en een meting van de hersenactiviteit met elektrodes die op je hoofd worden geplakt. Hierna wordt bekeken of er patronen zichtbaar zijn die overeenkomen met hetgeen dat bekend is over de klachten die je hebt.

De hersenactiviteit kan hierna getraind worden met neurofeedback. Tijdens de training wordt de hersenactiviteit getoond met behulp van een spelletje of film. Als de veranderingen goed zijn, dan verloopt het spel of de film ook goed. De hersenen leren zo om hun hersenactiviteit te verbeteren. Hierdoor kunnen klachten verminderen of zelfs verdwijnen.Ook mensen zonder klachten kunnen op deze manier leren de hersenprestaties te verbeteren.

Neurofeedback kan worden ingezet bij zowel volwassenen als kinderen.

Biofeedback

Je hartritme, ademhaling en spierspanning geven veel informatie over je gezondheid. Ook deze lichaamsfuncties kunnen gemeten worden. Als blijkt dat je bijvoorbeeld altijd te veel spanning in je spieren hebt, dan kan dit worden getraind. Deze training wordt biofeedback genoemd.

Als je gezond bent dan is er een balans tussen inspanning en ontspanning. De hersenen, het zenuwstelsel en het hart werken samen om deze balans goed te houden. Dit geldt voor lichamelijke, maar ook voor geestelijke inspanning. Ook als er gevaar dreigt reageert je lichaam met spanning. Deze spanning kan nuttig zijn, maar daarna moet het lichaam voldoende kunnen ontspannen om te herstellen.

Bij spanning en stress ontstaat er een reactie in het hele lichaam:

• Hartslag verhoogt

• Ademhaling versnelt

• Spierspanning neemt toe

• Huidtemperatuur daalt

• Huidgeleiding neemt toe(door transpiratie)

Als deze reactie te lang duurt en er niet voldoende ontspanning volgt, ontstaan er psychische en/of lichamelijke klachten. Door het maken van een stressprofiel kun je vaststellen waar het specifieke probleem zit. Een band om je buik meet de ademhaling, elektrodes op de nekspieren de spierspanning en met sensoren op je vingers worden de hartslag, huidtemperatuur en huidgeleiding in kaart gebracht. Met deze gegevens kan er een behandelplan opgesteld worden om het stress niveau te verminderen.